Παρέχονται νομικές υπηρεσίες που αγγίζουν σχεδόν όλο το φάσμα των δικαιϊκών διαφορών μεταξύ ιδιωτών ή μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου. Ιδιαίτερη εξειδίκευση, λόγω συνεχούς ενασχόλησης του γραφείου από το έτος 1970 και έπειτα, υπάρχει στο Εμπράγματο Δίκαιο (Δίκαιο Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων κλπ) και στο Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης (αυτοκινητικές διαφορές, κάλυψη αστικής ευθύνης κλπ).