Η σύγκριση του γραφικού χαρακτήρα από έναν δικαστικό γραφολόγο αποσκοπεί στην εξακρίβωση της ταυτότητας του συγγραφέα ενός κειμένου. Τα χαρακτηριστικά του υπό εξέταση γραφικού χαρακτήρα συγκρίνονται με δείγματα γραφής ενός προσώπου ή προσώπων και με γνώμονα τις ομοιότητες ή τις διαφορές των χαρακτηριστικών αυτών ο δικαστικός γραφολόγος μπορεί να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα του συγγραφέα του επίμαχου κειμένου.