Τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα χρησιμοποιούν ίδια τεχνολογία με τους εκτυπωτές laser. Η αναγνώριση του μηχανήματος από το οποίο προήλθε το υπό εξέταση έγγραφο είναι δυνατή, λόγω των ατελειών που εμφανίζουν τα φωτοτυπημένα έγγραφα ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς που υφίστανται τα φωτοτυπικά μηχανήματα. Οι ατέλειες αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε φθορές α) στο κρύσταλλο του φωτοαντιγραφικού ή β) στο «τύμπανο» του φωτοαντιγραφικού. Ο εξειδικευμένος εξεταστής εγγράφων μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

α) Προήλθε το υπό εξέταση έγγραφο από το συγκεκριμένο φωταντιγραφικό μηχάνημα;

β) Είναι κοινή η πηγή δύο η περισσότερων φωτοαντιγράφων;