Τα κύρια είδη εκτυπωτών που χρησιμοποιούνται για οικιακή και εργασιακή χρήση είναι:

1) Impact matrix printers: Στηρίζονται σε ένα σύστημα μελανωμένων ακίδων που χτυπούν με την βοήθεια ελασμάτων πάνω στο προς εκτύπωση μέσο (θεωρείται ξεπερασμένη τεχνολογία τα τελευταία 15 – 20 χρόνια).

2) Ink jet printers: Η κεφαλή του εκτυπωτή εκχέει είτε μέσω θερμότητας είτε μέσω μηχανικής πίεσης ρευστή μελάνη πάνω στο προς εκτύπωση μέσο. Οι χαρακτήρες δημιουργούνται από ένα πλεγμα αλληλοκαλυπτώμενων κουκίδων.

3) Laser printers: Χρησιμοποιεί στατικό ηλεκτρισμό και μια ηλεκτρικά φορτισμένη πούδρα (toner). To laser «εκθέτει» ηλεκτρονικά τις περιοχές του χαρτιού που θα παραμείνουν λευκές αφήνοντας φορτισμένες ηλεκτρικά τις περιοχές που επιθυμούμε να τυπώσουμε. Στη συνέχεια το toner μεταφέρεται στο χαρτί με τήξη μέσω θερμότητας ή πίεσης.

Ένας εξειδικευμένος δικαστικός γραφολόγος μπορεί να διαπιστώσει ποιου είδους εκτυπωτής χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του εγγράφου και αν έχει πρόσβαση στο μηχάνημα να διαγνώσει ότι το έγγραφο παράχθηκε από τον συγκεκριμένο εκτυπωτή.